Bebo trening dna miednicy

Dla kobiety punktem krytycznym jest  ciaza, podczas której rosnacy płód
i łozysko wywieraja mechaniczny
nacisk na struktury miesniowo-powieziowe
dna miednicy (struktury te zostały szczegóło-
wo opisane w styczniowym numerze „Prak-
tycznej Fizjoterapii i Rehabilitacji” w artykule
pt. „Stabilizacja centralna w zespołach bólo-
wych kregosłupa ledzwiowego. Strategie te-
rapii w ujeciu treningu dna miednicy”). Nie
bez znaczenia sa zmiany hormonalne i ogra-
niczenie ruchomosci przepony, szczególnie
w fazie wdechu. Sam poród powoduje istot-
ne zmiany strukturalne w postaci mikro- lub
nawet makrouszkodzen. Zmiany struktural-
ne, jesli nie zostana rozpracowane w odpo-
wiednim czasie, doprowadza do zmian funk-
cjonalnych manifestujacych sie postepujaca
inkontynencja. Ciaza i poród moga nasilic
wczesniej wystepujace problemy, zwłasz-
cza na tle osłabionego tonusu podstawo-
wego stabilizatorów lokalnych.
Mezczyzni cierpia na nietrzymanie mo-
czu w wieku pózniejszym niz kobiety i jest
ono na ogół skutkiem operacji czesciowe-
go usuniecia prostaty lub radykalnej prosta-
tektomii. Podczas tych zabiegów uszkodze-
niu moze ulec zwieracz zewnetrzny cewki

 

bebo dla fizjoterapii (2)

Dla mnie to najlepsze miejsce spotkań gdzie w miłej i sympatycznej atmosferze wykonujesz ćwiczenia z uśmiechem na twarzy, gdzie pot po tyłku cieknie ze zmęczenia - uwielbiam to :))))))))))) powinnam tez wspomnieć o najlepszych mobilizujących trenerach, którzy znajdują sie w tym klubie ;D oby tak dalej
Monika Pastwa-Twarowska